Datorika. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 7. klase

docx

Datorika. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 8. klase

docx

Interneta resursu izmantošana mācību procesā 2, 10.-12.klase

Iizglītojamiem būs priekšstats par jauniem ģeogrāfiskiem principiem mūsdienu ražošanas organizācijā. Mācību stundā ir aktualizēta ģeogrāfiskā nomenklatūra, pasaules ekonomikas centru ģeogrāfiskā izvietojuma izpēte.

pdf

Interneta resursu izmantošana mācību procesā, 10.-12.klase

Izpratne par seno civilizāciju rašanās cēloņiem, ģeogrāfiskās vides un ražotājsaimniecības mijiedarbību. Zināšanas par civilizācijas raksturīgākajām pazīmēm.

pdf

Interneta resursu izmantošanas pieredze mācību un audzināšanas darba procesā, 10.-12.klase

Kāpēc izmantot interneta resursus mācību darbā? Atbilde ir pavisam vienkārša. Dzīve reālajā pasaulē un dzīve internetā ietekmē viena otru.

pdf

Klases stunda. Drošība internetā, 7.-klase

Stundas mērķis: veidot skolēniem izpratni par drošības internetā apguves nepieciešamību un ievērošanu un attīstīt prasmes adekvāti rīkoties un pildīt drošības nosacījumus.

pdf

Kodu game lab - spēle mācībām un atpūtai. 3.klase

pdf

Par projektu Metodiskā materiāla izstrāde darbam ar informācijas tehnoloģijām Latvijas vēstures stundās, 6. klase

pdf

Pārbaudes darbs „Cikliski un sazaroti algoritmi”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.4. Atšķir cikliskus un zarotus algoritmus.

pdf

Prezentācijas interaktīvā režīmā sākumskolā jeb aizraujoši mācīties un mācīt ar Microsoft rīku vMouse Mischief,

pdf