5. klašu starpjomu projekts „Iekārto mājokli draugam!” (latviešu valoda, matemātika)

Materiāls ietver sevī kompleksu uzdevumu 5. klases skolēniem – tajā aprakstīti uzdevuma mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, kompleksie sasniedzamie rezultāti, balstoties uz kompetencēs balstīto izglītības saturu, kā arī skolēniem paredzētā sadaļa “Kas darāms? Soli pa solim”, kas kalpo kā atbalsts skolēnam izvirzīto uzdevumu sasniegšanai un ceļvedis praktiskajā darbībā.

doc docx ×4

Aktivitāte “Dzimšanas datuma spirāle”, apgūstot simetriju. Kā matemātikas mācību stundas padarīt interesantas?, 5.-9. klase

Šajā stundā skolēniem piedāvāju iespēju ne tikai uzzināt jauno, nostiprināt zināšanas par simetrija vei- diem, bet, pastrādājot grupās, papētīt.

pdf

Algebra. Pakāpes. 7.klase

Stundas mērķis: izpētīt īpašības pakāpēm ar nenegatīviem veseliem kāpinātājiem.

pdf

Atgādnes matemātikā ar uzdevumiem, 1.-2.klase

Kompetenču pieejā. Atgādnes var izmantot, gatavojoties pārbaudes darbiem un uzdevumus iekļaut testos vai semestra noslēguma pārbaudes darbos. (41 lapa)

pdf

Atgādnes.

Gads, mēneši, nedēļas, dienas, kalendārs, laiks.

pdf

Atņemšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Auseklītis. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās.

pdf

Bilingvālas matemātikas mācīšanas iespējas, 7.klase

Stundas mērķis: apgūt tēmu bilingvāli, izmantojot un pilnveidojot skolēnu zināšanas dzimtajā un angļu valodā.

pdf

Daļas "Daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf

Daļas "Darbības ar dažādiem saucējiem", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Daļas "Darbības ar vienādiem saucējiem", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Daļas "Skaitītājs un saucējs", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Darba lapa „Atņemšanas režģis”

Atņemšana līdz 20. Divi atņemšanas režģi, vieta aprēķiniem, parasto atņešanas darbību pieraksts.

pdf

Darba lapa „Datu nolasīšana”, 1.klase

Datu nolasīšana. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Fermeris uz dienu”

Saskaitīšanas un domāšanas uzdevumi. Palīdzi fermerim tikt galā ar mājlopu skaitīšanu!

pdf

Darba lapa „Kas pazudis?”

Esi detektīvs un atrodi pazudušo skaitli, saskaitīšanas vai atņemšanas zīmi, nepāra skaitļus.

pdf

Darba lapa „Matemātikas detektīvs”

Matemātikas detektīvs saskaitīšanā. Atrisini pazudušo skaitļu noslēpumu.

pdf

Darba lapa „Metamkauliņu matemātika”

Metamā kauliņa punktiņu skaitīšana. Divas lapas. Viena lapa ar piemēriem. Otrā lapā skolēns pats uzmet metamo kauliņu, aizpildot saskaitāmo lauciņus un izrēķinot summu.

pdf

Darba lapa „Naudas skaitīšana”

20 saskaitīšanas izteiksmes. Piemēri ar izdomātu naudas vienību saskaitīšanu. Pievienoti arī eiro naudas zīmju paraugi. Naudu izprintējot un ielaminējot var spēlēt spēles, kas saistītas ar naudas skaitīšanu, grupēšanu, mainīšanu, pirkšanu utt.

pdf ×2

Darba lapa „Saskaitīšana un atņemšana”

Saskaitīšanas un atņemšanas darbību uzdevumi. Teksta uzdevumi. Ieraksti trūkstošo.

pdf

Darba lapa „Saskaitīšanas režģis”

Saskaitīšana līdz 40. Divi saskaitīšanas režģi, vieta aprēķiniem, parasto saskaitīšanas darbību piemēri.

pdf

Darba lapas matemātikā un ģeometrijā vidusskolai, 10.-12.klase

pdf

Darba lapas „Saskaiti un atņem laiku”

Minūšu saskaitīšanas un atņemšanas darba lapas. 12 darbību piemēri.

pdf

Darba lapas „Ziemassvētki”, 1. klase

Daudzpusīgas 27 darba lapas ar dažādiem un interesantiem uzdevumiem matemātikā un valodā bērniem no 6, 7 gadu vecuma.

pdf

Darbību sastādīšana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Daudzstūra perimetrs, 2. klase

pdf

Daudzstūra perimetrs, 2. klase

pdf

Diagramma, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Diagrammas veidošana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Divciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Ēdienkarte, cenu aprēķināšana. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Kā ikdienas matemātiku padarīt interesantāku? 5.-6.klase

Mērķis: popularizēt matemātikas priekšmetu, attīstīt aktīvu domāšanu, sekmēt pozitīvas emocijas, veidot prasmi sadarboties, būt atbildīgam par sasniegto.

pdf

Kā mācīties matemātiku sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Kā skolēns manā stundā jēgpilni izmanto tehnoloģiju dažādās iespējas Programmēšanas elementi Excel vidē matemātikas stundās 7. – 9. klase

pdf

Kā es radu interesi mācīties matemātiku, 10.-12.klase

Vēlos dalīties pieredzē par aktivitātēm, kuras man ir palīdzējušas radīt audzēkņos interesi: signālkartī- tes, QR kods un loterija.

pdf

Ko es zinu par upēm Latvijā? Integrētā mācību stunda, 3. klase

pdf

Latvijas tauriņi, 4. klase

pdf

Loto spēles “Pitagora teorēma”, 8.klase

pdf

Mācību procesa diferenciācija un skolēnu mācību motivācijas veicināšana, 5.-6.klase

Kā veicināt skolēnos vēlmi mācīties?

pdf

Mācību stunda ārpus klases Matemātika. Lielumi un mērījumi. 7. klase

Sasniedzamais rezultāts: veidot izpratni par atsevišķu šķiru nozīmīgumu lie- luma vērtības decimālajā pierakstā - svarīgākie ir 1 līdz 3 augstāko šķiru cipari.

pdf

Mārtiņa zīme. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās!

pdf

Matemātika 3.klase.

pdf

Matemātika un spēle Ceļojums naudas pasaulē, 1. – 4.klase

pdf

Matemātika, 2.klase. Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?

pdf

Matemātika/Angļu valoda sākumskolā, 2.-3.klase

pdf

Matemātikas mācīšanas metodikas pilnveidošana vidusskolēniem, izmantojot videolekcijas. 10.-12.klase

Raksta mērķis ir izpētīt iespējas, kā, balstoties uz skolēnu motivāciju, pilnveidot matemātikas mācīšanas metodiku un sekmēt aktī- vas matemātikas studijas.

pdf

Matemātikas stunda „Laukumi”, 11.klase

Stundas mērķis: matemātikas, tehniskās grafikas, ģeogrāfijas un fizikas mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošana reālu dzīves situāciju praktiskā modelēšanā un analizēšanā.

pdf

Maths and physics are easy! Matemātika un fizika angļu valodā, 10.-12.klase

pdf

Modeļu izmantošana matemātikā, 1.-2.klase

pdf

Nezināmā aprēķināšana, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Nošu kartītes

Printējama un laminējama atgādne. Nošu ilgumi, diēzs, bemols, atslēgu veidi, paužu veidi.

pdf

Pārbaudes darbs "Daļas", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Pārbaudes darbs „Garumu mērīšana, simetrija”, 1.klase

Garumu mērīšana, simetrija - temata noslēguma darbs.

pdf

Pārbaudes darbs „Grupēšana”, 2.klase

Temata noslēguma darbs - grupēšana, Venna diagramma. SR: 2.12. Nosaka objektu kopīgās un atšķirīgās īpašības, salīdzina objektu īpašības, grupē objektus Venna diagrammā pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes un pamato izvēli.

pdf

Pārbaudes darbs „Mērvienības”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.7. Izvēlas piemērotu mērinstrumentu garuma mērīšanai, atbilstošas mērvienības, mērīšanas precizitāti, mēra garumu (cm, dm, mm, m) un zīmē dota garuma nogriezni, ja tā garums dots (cm, mm).

pdf

Pārbaudes darbs, 2. klase

SR: Saskaita un atņem skaitļus, t. sk. nosauktos skaitļus, 100 apjomā ar pāreju jaunā desmitā, nosaka darbību secību un aprēķina izteiksmes (2 darbības, iekavas, “+”, “–”) vērtību.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

SR: Formulē likumsakarības skaitļu virknē, kurā katrs nākamais skaitlis ir 2 reizes lielāks/mazāks nekā iepriekšējais; pēta darbības ar pāra/nepāra skaitļiem.

pdf

Pārskata stunda par lineāro funkciju, 7.klase

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Pavadoņi apkārt Zemei.

pdf

Perimetrs, 2. klase

pdf

Pēti, domā, risini! 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Prezentācija „Simetrija”, 1.klase

Pirmais priekšstats par simetriju.

ppt

Prezentācija „Skaitlis un cipars”, 1.klase

Materiāls matemātikas stundai, mācoties atšķirības starp ciparu un skaitli. Uzdevumi skaitļu veidošanai no cipariem.

ppt

Procenti mūsu veikalos, 7. klase

pdf

Procenti, 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×5

QR koda izmantošana matemātikā, 1.-4. klase

pdf

Reizināšana. Lieldienas. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Reizināšanas spēle „Pikojamies”, 3.klase

pps

Rēķini galvā

Materiālā ir19 nelielas prezentācijas ar uzdevumiem sākumskolēniem, trenējoties saskaitīt un atņemt galvā gan apjomā līdz 10, gan līdz 100.

ppsx ×15 pps ×3 ppt

Riņķa līnija un daudzstūri. Matemātikas stunda, 9. klase

Mērķis: Atrisināt uzdevumus par daudzstūriem un ievilktu un apvilktu riņķa līniju.

pdf

Riņķa līnija. Riņķa līnijas garums. Matemātikas nodarbība ārā, 9. klase

Mērķis: zināšanu un iemaņu, kas saistītas ar tēmu „Riņķa līnija. Riņķis. Riņķa līnijas garums”, apkopojums, kontrole un vērtējums.

pdf

Saskaitīšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Saskaitīšana un atņemšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Spēle „Mērvienību un figūru domino”, 2.klase

Spēle zināšanu nostiprināšanai un atkārtošanai par mērvienību pārveidojumiem.

pdf

Staciju metode mācot ģeometriskās figūras, 6.klase

Stundas mērķis: Pārbaudīt skolēnu zināšanas par ģeometriskām figūrām. Nostiprināt skolēnu zināšanas par figūru laukumu, tilpumu, prast to aprēķināt praktiski. Attīstīt prasmi sadarboties pārī.

pdf

Starppriekšmetu saiknes veidošana angļu valodā un matemātikā, 8.klase

pdf

Taisns leņķis, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Teksta uzdevumi par kustību. 5.klase.

pdf

Tēma „Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?”, 8. klase

Materiālā pieejams temata "8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?" plānojums 24 mācību stundām. Prezentācija, darba lapas un teorēma „Paralēlu taišņu pazīmes”.

doc pptx pdf ×2

Tematiskie uzdevumi „Valentīndiena”, 2.klase

Krājumā ir uzdevumi matemātikā un latviešu valodā Valentīndienas tematikā.

pdf

Tests, 2.-3.klase

Pārbaudes darbs

Signe Kušnire

pdf

Trīsciparu skaitļi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Trīsciparu skaitļi. Teksts. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vai uz rūtiņu papīra var konstruēt leņķus bez transportiera? 7.-klase

pdf

Vārdiskais tests, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Veikalā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Zvaigžņu koordinātas. 9.-10.klase

Projektam ir nepieciešamas divas mācību stundas, kurās iespējams integrēt fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju, literatūru un vizuālo mākslu.

pdf

“Pavadoņi apkārt Zemei”, 10. klase

Stundas mērķis: uzzināt par pavadoņiem, to izmantošanas iespējām un ar tiem saistītām problēmām

pdf